Co je MySQL?

MySQL je databázový server založený na jazyce SQL. Je šířen jako open source a to znamená, že jej lze jednak používat zdarma, ale také jej podle potřeby upravovat, doplňovat a rozšiřovat. Je možno vytvářet i vlastní odnože, což například v případě MySQL umožnilo vytvoření paralelní větve MariaDB, která je v podstatě variantou tohoto serveru vytvořenou po převzetí databáze MySQL společností Oracle. Zatímco v době oddělení byly tyto dvě databáze plně kompatibilní, dnes již mezi nimi existují určité rozdíly.

MySQL (i MariaDB) je podporována na všech hlavních platformách včetně Windows, OS X, Linuxu a různých unixových systémech jako AIX, Solaris, OpenBSD nebo FreeBSD. Tato databáze tvoří základní stavební strukturu mnoha webových serverů označovanou jako LAMP (kombinace systému Linux, serveru Apache, databáze MySQL a programovacího jazyka PHP). Podpora MySQL a PHP bývá ve standardní nabídce všech webhostingových společností.

MySQL umožňuje vytváření databázových aplikací, tedy programů pracujících se strukturovanými daty, což je například většina webových aplikací. Omezení jazyka SQL lze vyřešit vyšším programovacím jazykem, například PHP. Tato kombinace pak nabízí v podstatě neomezené možnosti při tvorbě aplikací. O výkonnosti kombinace MySQL+PHP svědčí například fakt, že ji využívá i největší světová sociální síť Facebook.

Nejvěšími konkurenty MySQL je PostgreSQL a Oracle.