Co je Typografie?

Typografie – z latinského názvu typus – znak, vzor a grafó – je naukou a souhrnem pravidel pro psaní a tvorbu tiskovin. Patří mezi klasická stará tradiční umělecká řemesla (od doby knihtisku - 1440). Původně byla označením tiskárenského průmyslu, dnes je to především nauka o správném použití písma, jeho technice, sazbě, zákonitostech a možnostech využití. Významné místo má typografie na internetu a posléze při tvorbě webových stránek. Dodržováním pravidel je jedním z faktorů, které přispívají k profesionalitě a úspěšnosti stránek, v jejich atraktivitě vzhledem ke čtenáři.

Typografie je technikou a uměním zároveň, zahrnuje pravidla nastavení psaného obsahu na webu např. velikost písma, řádkování, rozestupy, fonty, uspořádání písma a jeho zarovnání. Nesprávným zarovnáním mohou vznikat tzv. typografické řeky – prázdná místa vznikající při nesprávném zarovnání textu do bloku, která znesnadňují čtení textu, webu.