Co je Typografická řeka?

Typografická řeka je pojem z oblasti typografie, která má svá jasná pravidla a jejich nedodržování může mít vliv na použitelnost webové stránky, stejně tak na její návštěvnost.

Typografickými řekami nazýváme velké široké nebo svislé mezery mezi slovy na webu. Vznikají zarovnáním textu do bloku s absencí dělení slov. Znesnadňují tak podstatným způsobem čitelnost textu. Jejich vinou vznikají bílá místa odvádějící uživatelovu pozornost nebo dokonce taková místa uživatel zcela přehlédne.

Některé současné prohlížeče dokáží podporovat dělení slov, ale většinou je spolehlivější ruční kontrola textu.

Jednoznačně se tedy doporučuje zarovnání doleva a tím také současně podpořit přechod z konce řádku na začátek. Pouze u velmi krátkých textů na webu lze výjimečně zvolit zarovnání textu na střed nebo doprava.