Co je Vektorová grafika?

Vektorová grafika je způsob tvorby a ukládání dvourozměrných obrázků v elektronické podobě. Tento typ grafiky je specifický tím, že obrázek je složen a popisován pomocí geometrických tvarů (body, křivky, přímky apod.), které nazýváme vektory. Vektorová grafika je hojně využívána nejen v internetové reklamě, ale např. i při tvorbě počítačových flashových animací, ilustrací, logotypů apod. Výhodou vektorové grafiky je možnost zvětšování nebo zmenšování obrázku, aniž by došlo ke ztrátě jeho kvality. Stejně tak je možné měnit velikost, barvu nebo tvar vektorové grafiky a u obrázků pracovat s jednotlivými prvky. Velmi významnou výhodou je také menší výsledná paměťová náročnost.

Pro vektorovou grafiku se využívá několik grafických programů jako například Adobe Illustrator nebo Corel Draw. Existuje mnoho dalších vektorových editorů.