Co je Virální marketing?

Virální marketing je označením samovolné propagace značky, produktu nebo služby mezi lidmi. Jedná se marketing, jeho aktivity, které motivují k dalšímu šíření marketingového sdělení s využitím cílové skupiny uživatelů často za poměrně krátkou dobu.

Nositelem takového šíření může být textový dokument, obrázek, www stránka, videozáznam, online hra, vtip, flashové animace apod.

V současné době se stávají pro virální marketing významné sociální sítě a samotný internet a samozřejmě elektronická pošta – e-mail marketing.

Hlavní výhodou virálního marketingu je nízká cena a především výhoda samotného principu virálního marketingu – jeho samovolné šíření, které v případě dobře nastavené reklamní kampaně zasahuje velký počet uživatelů.

Nevýhodou je poměrně obtížná tvorba z hlediska originality a schopnosti zaujmout. Neopominutelnou nevýhodou je ztráta kontroly nad tímto způsobem šíření reklamního sdělení.