Co je Validita?

Validita je určení, nakolik konkrétní webová stránka nebo šablona CSS odpovídá standardům definovaným pro příslušný způsob kódování obsahu. Pokud je stránka (nebo šablona CSS) validní, znamená to, že její kód splňuje veškeré standardy platné pro použitou verzi formátovacího jazyka (HTML, XHTML, CSS). K ověření validity slouží validátory – servery, které kontrolují zdrojový kód a porovnávají ho se standardy definovanými pro příslušnou verzi.

Validita je užitečná nejen při zobrazování stránek v prohlížeči (které se formátují rychleji a bez chyb), ale i při následných změnách zdrojového kódu stránky. Usnadňuje totiž orientaci ve zdroji, a tím i jeho opravy nebo doplnění. Validní stránku také dokážou lépe zpracovat roboti fulltextových vyhledávačů.

V případě některých starších prohlížečů ovšem může být validita spíše na škodu, protože klientská aplikace nemusí daný formát podporovat stoprocentně. Potom se musí tvůrce stránek uchýlit k úmyslnému porušování standardů tak, aby se obsah zobrazoval správně i v těchto nedokonalých prohlížečích. V takovém případě se používá výraz řízená nevalidita.