Co je Validátor?

Validátor je softwarový nástroj, který na vyžádání ověří validitu webové stránky s ohledem na použitou verzi jazyka HTML nebo XHTML. Validátor hledá chyby v zápisu kódu, které nemusí být na první pohled patrné. V případě, že zdrojový kód webové stránky sémanticky neodpovídá předložené definici DTD, může dojít k chybám při zobrazení příslušné stránky v prohlížeči nebo ke zpomalení jejího zobrazování. Obdobně fungují i validátory kaskádových stylů (CSS).

Za tímto účelem se běžně používají online validátory, tedy webové servery zaměřené výlučně na validaci webových stránek nebo celých serverů. Obvykle validují jak stránky veřejně dostupné v internetu (stačí zadat jejich adresu URL), tak stránky ve vývoji nebo nedostupné z jiného důvodu, např. intranetové (je třeba nahrát zdrojový kód stránky do validátoru).

Protože nic není dokonalé, může se stát, že se nějaká chyba objeví i ve validátoru. Pokud je autor stránky přesvědčen, že se validátor mýlí, může zkusit služby jiného validátoru.