Co je Edge rank?

Edge rank (psáno také EdgeRank) je pojmem souvisejícím se sociální sítí Facebook. Je specifickým ukazatelem určujícím, jaké příspěvky se budou zobrazovat na této sociální síti a zároveň tedy speciálním algoritmem určujícím, kolik návštěvníků uvidí konkrétní facebookové stránky konkrétního uživatele. EdgeRank vychází se stejné podstaty jako Facebook, kterou je vzájemná komunikace mezi jeho uživateli a reakce na příspěvky každého z nich. Obecně tedy platí, že čím vyšší EdgeRank, tím stoupají šance, že takové facebookové stránky uvidí více lidí.

EdgeRank se skládá ze tří vzájemně propojených faktorů:

  • Afinita ke stránce (skóre afinity) – jedná se o oboustrannou aktivitu uživatelů, vztah fanouška ke konkrétní stránce, který je vyjádřen „like", event. komentářem, z čehož vyplývá – více návštěv, „lajků", vyšší EdgeRank
  • Váha příspěvku (stupeň interakce) – počet interakcí zvyšuje hodnotu facebookové stránky (interakce s různou hodnotou, která vyplývá z typu a formy příspěvku – fotografie, video, odkaz atd.)
  • Čas od vydání – EdgeRank je vyšší, čím je příspěvek na facebookové stránce novější

Možnosti, jak zvýšit EdgeRank:

  • vyzývat fanoušky k interakci (typické: Komu se to líbí, ať dá like")
  • zahájit zajímavou diskuzi nebo anketu k aktuálnímu dění a událostem nebo naopak na zcela neotřelé téma
  • sdílet fotky a videa, vtipné animace nebo zajímavé odkazy