Co je E-zine?

Název e-zine (vyslovováno „ízín") pochází z angličtiny a znamená elektronický fanzin. Název vznikl z „fan magazine", zkracováno také jako fanzine, což přeloženo znamená fanouškovský magazín, časopis.

E-zine je tedy magazínem, časopisem šířeným elektronickou cestou. Nejvíce se používá forma newsletterů nebo emailů. Na rozdíl od webzinu (z anglického webzine) je tento magazín úzce zaměřený na konkrétní skupinu, specializuje se na konkrétní oblast a ve většině případů se jedná o periodikum, jehož součástí mohou být nejrůznější články. E-zine je obdobou papírového magazínu a může být také v obou podobách – e-zine jako elektronický magazín i jako papírový. Výhodou e-zinu je nejen možnost poměrně rychlé zpětné vazby, ale také rychlejší šíření, účinnější propagace značky a také větší pravděpodobnost podchycení potenciálních zákazníků. Uživatel e-zinu má možnost ihned navštívit odkazy, o které má zájem atd. Reklamní sdělení se tak šíří mnohem rychleji a efektivněji. Autoři e-zinů můžou také nabízí zasílání dalších čísel e-zinu nebo upoutávky na jeho papírovou podobu. Není divu, že o reklamní prostor v e-zinu je zájem a je poměrně finančně náročný.