Co je Pop-down okno, pop-under okno?

Pop-down okno nebo také pop-under okno (častěji používaný název) je z pojem z oblasti reklamy (pop-under reklamy). Paralelně s tímto názvem je popisován i pojem pop-up okno.

Pop-down okno – reklama se zobrazuje v samostatném okně prohlížeče, a to pod oknem s obsahovou stránkou. Uživatelem je viděna v okamžiku, kdy původní okno s obsahovou stránkou zavře (pomocí JavaScriptu). Cílem pop-down okna je co nejpravděpodobnější zásah reklamního sdělení.

V současné době je zobrazování pop-down oken i pop-up oken považováno za nežádoucí, agresivní a z tohoto důvodu je většina prohlížečů blokuje.