Co je Portál?

Historicky je jako portál označován web, který řadě uživatelů slouží jako vstupní stránka do internetu. Jeho význam s nástupem sociálních sítí zvolna slábne, přesto však bývá často nastaven jako výchozí stránka prohlížeče.

Portály jsou uspořádány tak, aby i začátečníkovi umožnily procházení internetem i další aktivity, jako je e-mail, chat nebo sociální sítě. Kromě fulltextového vyhledávače mohou obsahovat nejnovější zprávy, televizní program, různé tematické katalogy, e-shopy nebo přístup k elektronické poště.

Portály lze rozdělit na obecné a oborové. Mezi nejznámější obecné u nás patří Seznam, Centrum a iDnes, v zahraničí je to především Yahoo!. Mezi oborové lze zařadit jak portály státní správy a samosprávy (například Daňové správy, Správy sociálního zabezpečení, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, katastrálních úřadů), tak portály tematicky zaměřené podle zájmů či druhů zboží nebo služeb.