Co je PERL?

Perl je název programovacího interpretovaného jazyka, jehož autorem je Larry Wall. Vznikl z anglického Practical Extraction and Report Language.

Je to jazyk logický, uživatelsky příjemný a v podstatě jednoduchý. Má velký význam a uplatnění při vytváření databázových webových aplikací. Z původního nástroje pro zpracování textu se Perl povýšil na programovací jazyk s mnoha doplňky a podporou objektově orientovaného programování. Perl je multiplatformní jazyk a je výborným nástrojem pro CGI skriptování. Jazyk Perl je pod GNU GPL Actistic licencí, je možné ho využívat zdarma.

Mezi jeho hlavní výhody, kromě uvedených, patří i dostatečná flexibilita, množství užitečných nástrojů a také existence CPAN – databáze modulů a funkcí volně dostupných pro všechny zájemce, které rozšiřují nebo zjednodušují tvorbu kódu programu. Právě pro svou jednoduchost je stále velmi často využívaným programovacím jazykem.