Co je Penalizace?

Některé internetové vyhledávače penalizují internetové stránky, které nedodržují daná pravidla v oblasti optimalizace pro vyhledávače.

Příčin penalizace může být cela řada, k nejčastějším patří mj. také nevhodná strategie tvorby zpětných odkazů.

Mezi další příčiny penalizace patří další podvodné praktiky (praSEO), kterými jsou např. skrytý obsah, link farma nebo cloaking, jež se snaží za účelem získání vyšších pozic ve vyhledávačích vyhledávače oklamat. Penalizace se projeví buď poklesem na nižší pozice ve výsledcích vyhledávání, nebo dlouhodobým vyřazením webových stránek nebo i celé domény z výsledku vyhledávání.

V poslední době přitvrdil v boji s webovým „spamem" především Google. Pravidla, za jejichž porušení může stránky penalizovat např. Google, naleznete v Google Webmaster Guidelines. Podobná pravidla uplatňují i další internetové vyhledávače.

Penalizované mohou být weby po automatickém rozpoznání nebo s využitím stránky spam report.