Co je Personalizace?

Pojem personalizace v oblasti IT a v oblasti marketingu i reklamy je postaven na preferencích uživatele nebo cílové skupiny uživatelů. Díky personalizaci webových stránek je možné přizpůsobit jejich obsah vlastním potřebám. Nabízí širokou škálu možností prostřednictvím textu, obrázku nebo grafického objektu, které mají společný cíl – vytvoření užitečného nástroje pro potřeby uživatele webu. Personalizace je na trhu klíčovým faktorem, jež je založen na informacích vedoucích k získání konkurenční výhody.

Je známo několik nástrojů personalizace - např. personalizace internetových uživatelů konkrétního internetového obchodu. Tyto nástroje dokáží vygenerovat např. konkrétní produkty pro každého uživatele a to díky jeho uživatelské aktivitě, např. již v minulosti uskutečněnému nákupu, historii z prohlížeče, historii návštěv nebo reakcí na reklamní kampaně apod.

Také některé portály nabízejí možnosti zobrazování informací podle zadaných parametrů, kterými může být adresa, datum narození apod. S využitím RSS je možná i přímá manipulace s obsahem stránky v podobě skrytí nebo naopak přidání informací. Také existuje několik firem, které se zabývají personalizací v rozhraní webu, e-mailové komunikaci nebo remarketingu a pomáhají zvýšit díky nástrojům personalizace obrat z reklamních kampaní.

Personalizace přináší do světa reklamy velmi zajímavých možností, jak zvýšit návštěvnost, získat konkurenční výhodu a zvýšit obrat.