Co je Up-selling?

Up-selling – volně přeloženo z angličtiny jako navyšování prodejeje marketingovou metodou zvýšení hodnoty objednávky zákazníka nabídkou novějšího, kvalitnějšího, ale dražšího alternativního zboží. Na rozdíl od metody cross-selling (křížový prodej), jejíž podstatou je nabídka doplňkového sortimentu. Up-selling mj. vyžaduje odpovídající segmentaci zákazníků a kvalitní CRM.

Úspěch metody up-selling je tehdy, pokud obchodník získal více peněz a zákazník zakoupil zboží vyšší hodnoty, kterou klasifikuje vzhledem k vyšší ceně za výhodnou oproti své původní objednávce. Existuje mnoho taktik úspěšného navyšování prodeje, např. email marketing, který může obchodník využít v oslovení svých zákazníků s nabídkou modernějšího, kvalitnějšího typu, modelu produktu, než si zákazník prostřednictvím webu objednal dříve.