Co je URL?

Zkratka URL vznikla z anglického Uniform Resource Locator, což by se dalo přeložit do češtiny jako jednotný lokátor zdrojů. Jedná se o řetězec znaků, který má jasně danou strukturu a slouží k přesné identifikaci umístění zdroje informací na internetu. Je tedy ve své podstatě adresou konkrétního souboru nebo zdroje v internetu.

Adresa URL je uvedena na panelu adres jakéhokoliv internetového prohlížeče.

Jednotný popis adresy URL je složen z identifikátoru protokolu (např. http, mailto atd.), který určuje způsob, jak se k souboru nebo zdroji dostat, dále ze zdrojového jména (specifikace IP adresy, jméno domény). Identifikátor protokolu je od zdrojového jména oddělen dvojtečkou a dvěma lomítky ://.

Výsledný zápis URL adresy tedy vypadá takto:
http://uspesnyweb:port/adresář/soubor

Rozlišujeme tzv. absolutní adresu, soubor – nejčastěji používaný např. když posíláme někomu odkaz na cílový soubor webu, tvar absolutní adresy URL je http://uspesny-web.cz/o-spolecnosti/nabizime-uspesna-reseni nebo relativní URL adresu, která neplní funkci nasměrování na konkrétní web, ale je podstatná pro samotnou tvorbu webové stránky, protože určuje cestu mezi jednotlivými adresáři až k hledanému souboru. V případě, že se nachází ve stejném adresáři jako stránka, ze které je odkaz, pak není nutné v URL cestu psát.

Podoba URL je jedním z mnoha faktorů, které přímo ovlivňují oblíbenost webu, jeho použitelnost a tím i viditelnost na internetu, např. zapamatovatelný krátký název domény.

Na internetu se setkáváme s pojmy cool URL nebo user friendly URL, které jsou důležité z hlediska optimalizace webových stránek pro vyhledávače, tedy SEO.