Co je E-government?

E-government se zabývá elektronizací veřejné správy, tedy o zefektivnění a optimalizaci chodu veřejné správy za pomoci informačních technologií.

Pojem e-government vznikl v roce 1999, kdy britská vláda definovala svůj záměr pro dosažení efektivní komunikace za maximálního využití informačních technologií.

E-government lze rozdělit do 3 základních kategorií:

  • elektronická státní správa (informace a služby pro styk s občany a komerčními subjekty)
  • elektronické dodavatelské řetězce
  • interní elektronická komunikace ve státní sféře

E-governmet přináší jednoznačné výhody pro občana:

  • jednodušší a rychlejší jednání s úřady státní správy, vyřizování úředních záležitostí z domova „online"
  • jednodušší, pohodlnější a rychlejší přístup k informacím přes internetové stránky
  • možnost vyřizovat úřední záležitosti prostřednictvím např. mobilních telefonů apod.

E-governmet přináší také jednoznačné výhody pro státní správu:

  • efektivnější využití lidských zdrojů, finančních a ostatních zdrojů
  • zvýšení výkonnosti a účinnosti státní správy a zlepšení vzájemné komunikace

V Irsku a ve skandinávských zemích je e-government na nejvyšší úrovni a důsledně k němu přistupují i v kolébce e-governmentu – ve Velké Británii.
Mezi základní pilíře e-governmentu – elektronizace veřejné správy – se řadí i další rozšiřování služeb kontaktních míst Czech Point, zavedení a rozšíření datových schránek, autorizované konverze dokumentů a intenzivní proces přípravy a následné implementace systému základních registrů.
V souvislosti s procesem eGovernmentu se začal rozvíjet i projekt regionálních center - tzv. center eGON – která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernmentu. Centra eGON vznikla na krajských úřadech, v obcích s rozšířenou působností i na MV ČR.