Co je E-learning?

E-learning je zkratka z anglického „electronic learning" a znamená elektronické vzdělávání. V odborné literatuře se začal objevovat koncem osmdesátých let, někdy také jako online learning.

Dnes je e-learning již zcela známým a stále se rozšiřujícím nástrojem vzdělávání a efektivního využívání multimediálních informačních technologií a internetu ke zvyšování kvality vzdělávání.

E-learning přináší následující výhody

  • úspora času
  • nemá geografické omezení
  • zprostředkovává interaktivní vzdělávání
  • úspora finančních prostředků
  • dokáže se přizpůsobit tempu, úrovni jednotlivce
  • nabízí širší možnosti správy znalostí a řízení vzdělávání
  • poskytuje prostor pro různé formy vzdělávání – semináře, porady, videokonference apod.
  • rychlé vyškolení velkého počtu studentů, zaměstnanců apod.
  • zpracování výsledků vzdělávání, rychlá zpětná vazba a kontrola, využití znalostí, možnost plánování

Využití nachází e-learning stále více i pro vnitrofiremní samostudium prostřednictvím intranetu nebo ve firemních online kurzech (e-kurzech) v celosvětové internetové síti.

E-learning efektivně využívá sdílené pracovní plochy, animované sekvence, videokonference, webové prezentace, prezentace, hlasové komentáře a nabízí multimediální výukové kurzy na CD-ROM či na internetu.