Co je E-commerce?

E-commerce, nebo také někdy používané e-komerce, je jednoduše přeložený název pro digitální - elektronickou výměnu informací potřebných k obchodování a vedoucí ke zvýšení efektivnosti obchodních vztahů mezi jednotlivými obchodními partnery. Zahrnuje tedy nejen elektronickou komunikaci (např. e-mail, elektronické archívy nebo e-audity), ale také kompletní obchodní cyklus v elektronické podobě. Je tedy podmnožinou elektronického podnikání (e-business) jako takového.

E-commerce je chápána jako vedení obchodní komunikace a transakcí pomocí sítí a počítačů prostřednictvím internetových stránek prodeje a nákupu produktů a služeb – zahrnuje internetové obchody (e-shopy), které jsou jejím nosným prvkem. Do e-commerce patří i např. internetová reklama, affiliate programy, přenosy souborů, videokonference apod. Je tedy souhrnem všech činností vedoucích k výměně informací, které souvisí s vedením a procesem obchodování.