Co je G2C?

Zkratka G2C je složena z původních anglických slov Government a Citizen (příp. Consumer) a vystihuje vztah a vzájemnou komunikaci mezi státní správou (a samosprávou) a občany (zákazníky). Výraz G2C čteme jako „government to citizen", „government – citizen". Představuje obchodní vztahy a komunikaci mezi státní správou a běžnými občany, např. poskytování informací o veřejné správě, daně atd.

Příklad G2C:
Financovaný portál poskytující pomoc občanům v tíživé životní situaci.

Známé případy G2C v České Republice

  • Datové schránky
  • Geoportál České republiky
  • Portál veřejné správy

G2C patří spolu s dalšími – B2B, B2C, B2G, G2B, G2G k základním modelům a modelovým vztahům e-governmentu.