Co je G2B?

Zkratka G2B je složena z původních anglických slov – Government a Business. Vystihuje vztah a vzájemnou komunikaci mezi státní správou (a samosprávou) a obchodníkem, firmou. Výraz G2B čteme jako „government to busineess", „government – business". Zahrnuje obchodní komunikaci a vztah např. při zadávání veřejných zakázek, vypisování grantů a projektů, informace o dotacích atd. Je typem modelového vztahu e-governmentu.

Kromě G2B existuje ještě mnoho dalších typů modelových vztahů e-governmentu, jako jsou např. G2C, G2G atd.