Co je G2G?

Zkratka G2G je složena z původního anglického slova Government a čteme ji „government to government", „government – government". Vystihuje vztah a vzájemnou elektronickou komunikaci mezi státními orgány. G2G představuje také např. obchodování nebo spolupráci na mezinárodní úrovni a její koordinaci.

Kromě G2G existuje ještě mnoho dalších typů modelových vztahů e-governmentu. jako jsou např. G2B, G2C atd.