Co je Server?

Server je jednou částí komunikace typu klient – server. Jedná se obecně o program (software), který reaguje na požadavky klientů. V Internetu existuje několik klíčových druhů serverů, např. webový, poštovní, jmenný (DNS), komunikační, FTP nebo SSH. Každý pár klient – server využívá konkrétní komunikační protokoly, které jim usnadňují navázání spojení a výměnu dat.

Webový server obsluhuje klienty v podobě webových prohlížečů (případně softwarové roboty vyhledávacích serverů). Webový prohlížeč spuštěný v počítači nebo jiném zařízení zprostředkovává návštěvníkovi – uživateli internetu – data poskytovaná serverem. Webové servery a klienti využívají protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol), případně jeho šifrovanou variantu HTTPS (HyperText Transfer Protocol – Secure). Nejrozšířenějším webovým serverem je Apache a jeho varianty.

Jako server je také označován počítač (harware), který je připojen k internetu a může obsahovat i několik druhů softwarových serverů. Webové servery obvykle nebývají umístěny ve firmě (nebo u jednotlivce doma), která ho provozuje. Počítače jsou umístěny v datacentrech (server hosting), která jim umožňují rychlejší připojení k internetu, klimatizované prostředí, náhradní napájení v případě výpadku elektřiny (UPS), průběžné kontroly funkčnosti a dostupnosti a další služby.