Co je SERP?

SERP je zkratka složená z anglického Search Engine Result Page, která v překladu znamená stránku výsledku vyhledávání – tedy tu internetovou stránku, kam je návštěvník přesměrován a kterou uvidí po zadání slova nebo více slov do vyhledávače.

Z hlediska optimalizace vyhledávačů je umístění v SERP důležité a odpovídající návštěvnost mohou zajistit maximálně dvě první stránky SERP, následující jsou již často pro návštěvníky nezajímavé. Existují i nástroje, které dokáží zkontrolovat umístění, pořadí v SERP. Není však jednoznačné, že pouze přední pozice v SERP zajistí příliv návštěvníků a potenciálních zákazníků. Stejně důležitým faktorem je také optimální výběr klíčových slov, atraktivita webu, jeho použitelnost apod.