Co je Sémantika?

Sémantika je obor zabývající se významem znaků. Nezaměřuje se tedy pouze na oblast programování, ale i na lingvistiku, logiku a příbuzné obory .

V programovacích a formátovacích jazycích, mezi které patří i HTML používaný ke tvorbě webových stránek, se sémantika zabývá správným používáním předem definovaných symbolů. V případě HTML jde o elementy, u kterých sémantika určuje možnosti jejich použití, kombinací, rozšíření a upřesnění.

I když ke stejnému vzhledu je možné dojít i několika různými způsoby, nejlepší je ten sémanticky nejsprávnější. Pokud je totiž webová stránka sestavena v rozporu s pravidly sémantiky, má webový prohlížeč zobrazující stránku více práce s jejím sestavením. Nesprávné použití sémantiky může vést i ke ztrátě části formátování při aktualizaci prohlížeče na novou verzi nebo při použití jiného prohlížeče.

Sémantika hraje velký význam i pro roboty internetových vyhledávačů. Sémanticky správně sestavenou stránku dokáží lépe analyzovat a zařadit do databáze než stránku, která se proti sémantice prohřešuje. Proto je sémantika také významnou součástí optimalizace webu pro vyhledávače (SEO).

Sémantika se týká i odkazů. Odkaz by měl obsahovat klíčová slova, která jej definují, a nikoli prázdnou frázi typu „zde“, „klikněte sem“ apod.