Co je Segmentace?

Segmentace v oblasti webdesignu i v oblasti marketingu znamená členění či členitost, jak také vyplývá z definice tohoto pojmu. Segmentace je základem pro stanovení cílů a strategie marketingové komunikace vůči jednotlivým cílovým skupinám.

Nejčastěji se vyskytuje pojem segmentace jako segmentace návštěvníků webů, tzn. vytvořit nabídku podle zaměření návštěvníků webu. Existující nástroje, jako je např. Google Analytics, které dokáží na základě segmentace vysledovat jedinečnost aktivit návštěvníka. Vyhodnocení významně může ovlivnit efektivitu webu a případně celé reklamní kampaně se všemi složkami marketingového mixu.

V oblasti marketingu je také používán pro segmentaci zákazníka anglický název Customer Segmentation, který spočívá v členění zákazníků podle jejich individuálních potřeb. Používanou praktikou segmentace je např. personalizace emailů a newsletterů, ale i mnohé další nástroje a taktiky.

Segmentace trhu je proces plánování a členění velkých skupin na menší cílové skupiny. Nachází využití také při plánování samotné reklamní kampaně, při tvorbě obchodních textů, při vytváření např. věrnostních programů apod.

Cílem a zároveň také výhodou účinné segmentace je uspokojení potřeb zákazníků konkrétní nabídkou, úspora finančních prostředků a získání konkurenční výhody.