Co je Tag clouds?

Tag clouds (v českém překladu oblaka štítků) je označení pro uspořádání obsahu podle tagů (štítků, značek). Tagy slouží k označení každého objektu na webu (stránky, videa, obrázku), přičemž každý objekt může být označen i více tagy. Kromě vzájemných vazeb objektů se stejnými tagy lze sestavit i vizuální znázornění nejpoužívanějších tagů v rámci jednoho webu.

Tag cloud je součástí navigace na webu. Obvykle má podobu jednoho odstavce s nejpoužívanějšími tagy. Zobrazené tagy lze dále rozlišit podle frekvence jejich výskytu – čím je frekvence vyšší, tím je příslušný tag výraznější. K rozlišení se používá buď uspořádání, kdy na začátku jsou ty nejčastější, nebo pomocí velikosti, kdy tagy seřazené abecedně mění velikost písma podle hojnosti svého výskytu. Čím větší písmo, tím používanější tag.

Tag clouds může být v navigaci obsaženo i více – za různá časová období, například den, týden, měsíc nebo delší období. Potom návštěvník na první pohled vidí, která témata jsou v jakém období aktuální.