Co je DTD?

Definice typu dokumentu (Document Type Definition, DTD) je nedílnou součástí stránek formátovaných pomocí jazyka HTML, XHTML nebo XML. Jedná se o předlohu, která obsahuje seznam všech elementů a atributů, které může dokument obsahovat. Definici obvykle nevytváří autor stránek, ale organizace, která příslušnou verzi formátovacího jazyka definuje. V případě formátů HTML a XHTML je to konsorcium W3C.

Zdrojový kód každé webové stránky by měl obsahovat odkaz na definiční soubor. Pokud není obsažen, obvykle se jej snaží odhadnout webový prohlížeč návštěvníka.

Odkaz vypadá například následovně:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Tato definice potom prohlížeč (nebo robot vyhledávače) informuje, jaké elementy může hypertextový dokument obsahovat a jak je potřeba se stránkou nakládat. V některých případech lze prostou změnou DTD změnit způsob zobrazování obsahu na stránce. DTD využívají také validátory, které ověřují, nakolik webová stránka dodržuje definovaná pravidla, a vystavuje hodnocení její kompatibility.

Kromě obecně platných DTD lze vytvářet i vlastní, která se nejčastěji používají při výměně dat mezi servery, například pomocí protokolu SOAP. V tom případě se obvykle využívá formátu XML a soubor DTD obsahuje seznam povolených elementů a jejich atributů, který pomáhá při vytváření aplikací.