Co je Duplicitní obsah?

Duplicitní obsah je pojmem optimalizace pro vyhledávače. O duplicitním obsahu mluvíme tehdy, když více různých adres nebo domén směřuje na stejnou webovou stránku nebo na stránku s podobným obsahem. Duplicitní obsah může vzniknout i automatickým připojováním tzv. session ID ke každému internímu odkazu nebo nesprávným odkazováním.

Duplicitní obsah sice není zakázanou SEO technikou, není penalizovaný, ale jednoznačně škodí použitelnosti webu, kdy se na více různých URL nachází stejný obsah. Snižuje možnosti indexování webové stránky a vyhledávač kvůli tomu může ignorovat i zpětné odkazy na ostatní URL, což se projeví v pozicích vyhledávačů, neboť vyhledávač si zvolí jednu z těchto stránek a ostatní neindexuje. Někdy navíc ignoruje i zpětné odkazy na ostatní varianty URL, což snižuje hodnocení, a tím i pozici ve vyhledávačích. Duplicitní obsah také snižuje použitelnost stránek.

Kromě duplicitního obsahu, vznikajícího odkazem adresy URL na stránky totožného obsahu (např. www.adresa.cz a www.adresa.cz/index.php) , se také duplicitní obsah týká tzv. alias domén (www.mojeadresa.cz a www.moje-adresa.cz, www.mojeadresa.eu apod.) O duplicitním obsahu hovoříme také v případě, že již použitý text na webu je zkopírován na jiné stránky. K tomuto typu bohužel dochází velmi často.

Jednoznačná ochrana proti duplicitnímu obsahu neexistuje. Existuje však několik nástrojů, kterými lze duplicitní obsah odhalit a také metody a doporučení, které vedou k jeho minimalizaci.