Co je Element?

Element je základní část zdroje webové stránky, tedy dokumentu vytvořeného ve formátu HTML nebo XHTML. Každý element tvoří základní část označovaná jako tag, kterou lze rozšířit o doplňující atributy. Většina elementů obsahuje i viditelnou část stránky – text, obrázek, video. Mohou v něm být také vnořené další elementy.

Uveďme si příklad na textu zvýrazněném kurzívou:
<em class="blue">Poznámka:</em>

Každý element otevírá tag uzavřený v lomených závorkách, v tomto případě <em>. Ten může být rozšířen o atribut, v tomto případě class="blue", který je obsažen ve stejných lomených závorkách jako tag a oddělen mezerou. Těchto atributů může být několik a vždy jsou odděleny mezerou. Jejich obsah je uveden za rovnítkem a uzavřen v přímých uvozovkách. Následuje samotný viditelný obsah, v tomto případě slovo Poznámka:. Většina elementů je zakončena koncovou značkou, která obsahuje stejný tag jako značka úvodní, v tomto případě </em>.

Jazyk HTML rozlišuje elementy s párovými a nepárovými tagy. Mezi nepárové tagy patří například zalomení řádku <br>. V jazyce XHTML došlo ke sjednocení všech elementů na párové, pro podobné případy jako zalomení řádku však není nutné uvádět počáteční a koncový tag (<br></br>), ale stačí zjednodušený zápis jedním tagem (<br />).

HTML elementy jsou základním stavebním kamenem při tvorbě webových prezentací a aplikací.

Elementy se dělí do tří základních skupin

  • Blokové elementy začínají a končí novým řádkem, ostatní obsah je tedy odsunut pod ně. Příkladem může být element odstavce uzavřený pomocí tagů <p> a </p>.
  • Inline elementy jsou plynule vložené v příslušném řádku a určují jen charakteristiky textu nebo jiného obsahu, který je v nich uložen. Mezi tyto elementy patří i již zmiňovaný <em>.
  • Nahrazované elementy jsou bloky v dokumentu, které nahradí nějaký obsah, například obrázek nebo video.