Co je Public relations?

Public relations nebo taky PR (pí ár) je pojmem oboru reklamy, který vznikl koncem 19. století a který vystihuje definice od Institutu Public Relations:

„Činnost PR je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.“

Zahrnuje tedy aktivity vedoucí ke vzájemné komunikaci a vzájemným vztahům firmy s veřejností. Tyto aktivity mohou být jednak v rámci firmy (vnitřní PR) nebo zacíleny na vztahy firmy s obchodními partnery, s veřejností a na propagaci firmy (vnější PR).

V rámci PR se nejčastěji setkáme s PR články, které se vyskytují nejen na internetových stránkách, ale také v tištěných médiích. Články PR plní funkci reklamy, ale reklamní sdělení by tedy mělo být nenásilné. Velmi často si firmy PR články objednávají u specializovaných firem.

Obecně Public relations využívá několik metod a nástrojů, mezi které patří mimo reklamu a samotnou reklamní kampaň také prezentace organizace, tiskové konference, výstavy, internetová komunikace, výzkumy a další.