Co je Pup-Up okno?

Pop-up okno je termínem „pop-up reklamy“ – reklamního sdělení, které po příchodu návštěvníka na stránku webu se zobrazuje v samostatném okně, které následně původní stránku překryje. Termín se používá nejčastěji pro označení vyskakovacích oken, která pomocí JavaScriptu otevírají internetové stránky s reklamou.

Paralelně s tímto názvem je popisován i pojem pop-down (pop-under) okno.

Pop-up neboli vyskakovací okno je považováno za rušivý a agresivní nežádoucí jev a z toho důvodu je většinou prohlížečů blokováno.