Co je PPT?

Zkratka z anglického Pay Per Time (přeloženo jako „platba za čas“). Jedná se o pojem z oblasti platby za internetovou reklamu. Souběžně se používá také označení Flat Rate (paušální platba). Inzerent platí paušální dohodnutou cenu za dobu, po kterou je reklama na webu vystavena. Paušální sazba je stanovena procenty přímých nákladů a může být různě vysoká. Nejčastěji je využíván tento model platby při zobrazování reklamních bannerů.

Model PPT (Flat Rate) je používán všemi největšími portály Seznam, Centrum atd. Obecně se PPT vyplácí u velkých webů s vysokou návštěvností.