Co je PPS?

PPS je zkratkou složenou z anglických slov Pay Per Sale překládanou jako platbu za prodej, tedy jedním z modelů platby za internetovou reklamu. Ve velké míře je tudíž používána zejména elektronickými obchody, kde PPS vyjadřovaná v procentech z objednávky – prodeje zákazníkovi a vyjadřuje odměnu pro majitele webu propagujícího reklamu za každého přivedeného zákazníka. Je závislá tedy na celkové strategii webu a také na jeho konverzním poměru. Je podmnožinou PPA (platba za akci). Jedná se o atraktivní model internetové reklamy vzhledem k tomu, že úměrně velikosti objednávky se zvyšuje i výše provize pro zadavatele reklamy.