Co je CPM, CPT?

Zkratka CPM z anglického Cost Per Mile pro vyjádření ceny za tisíc zobrazení se používá v oblasti internetové reklamy jako srovnávací ukazatel její nákladnosti. Využívána je zejména při bannerové reklamě.

Název CPM je totožný s názvem (zkratkou) CPT – Cost Per Thousands. CPT je dnes používanější.

Inzerenti, kteří zobrazují internetové reklamy s CPM (CPT), zvolí cenu za tisíc jejího zobrazení. Internetové reklamy s CPM mají textovou nebo grafickou podobu a jsou cílené na konkrétní umístění.

Hodnota CPM (CPT) je většinou max. několika desítek korun podle toho, kam je reklama cílená. CPM může být ale i vyšší, pokud se jedná o webové stránky s předpokládaným vyšším ziskem.

Vypočítává se jako podíl ceny reklamní kampaně a počet zobrazení v tisících.