Co je CPC?

Zkratka CPC z anglického Cost Per Click označuje platbu za proklik. Pojem je z oblasti internetového marketingu a považuje se za jeden z nejefektivnějších způsobů online reklamy. Inzerent platí jen za kliknutí na zobrazenou reklamu ne za její zobrazení. Klient má tedy přehled a kontrolu nad výdaji a efektivitou reklamní kampaně.

Maximální CPC – maximální cena za proklik lze nastavit přímo v administraci internetového obchodu.

Příklad:
Pokud je CPC 10 Kč, tak za 1 kliknutí zaplatí inzerent maximálně 10 Kč.

Zvolit lze manuální nebo automatické nabízení cen (v tomto případě reklamní systém automaticky upraví cenu CPC).

V oblasti reklamní kampaně se setkáte s pojmy Max. CPC a skutečná CPC. Max. CPC je nejvyšší účtovaná částka za kliknutí na reklamu, ale skutečná CPC je konečnou částkou, která je vždy nižší.

Cenový model CPC je také někdy označován jako PPC - platba za proklik. Mezi nejznámější PPC systémy patří například Google Adwords, v Česku pak Sklik od Seznamu.