Co je ROI?

Zkratka ROI vznikla z anglických slov Return On Investments a označuje návratnost investic. Je tedy poměrem mezi vloženými investicemi a ziskem, který z nich vyplyne.

V oblasti internetového marketingu je nejvíce používaný vzorec ROI, který je aplikovatelný v podstatě na všechny investice.

ROI (%) = zisk z prodeje / investice do reklamy, či podpory * 100

Výsledky nad 100 % ukazují na zisk, výsledky pod 100 % jsou logicky ukazatelem ztráty.

ROI je tedy jedním z nejdůležitějších marketingových parametrů, ačkoliv ne vždy je provozovateli webů využíván. Naopak u sledování do PPC apod. je ROI často využíván. ROI lze ovlivnit v průběhu reklamní kampaně mnoha nástroji vedoucími k jeho zvýšení. Neúspěšnost reklamní kampaně nemusí být vždy logicky jen na straně poskytovatele reklamy.