Co je Rozlišení?

Rozlišení obrazovky (displeje) udává maximální velikost zobrazovací plochy zařízení, které používá návštěvník webu. Udává se v počtu pixelů na šířku a na výšku. Pixely jsou body, ze kterých je složen výsledný obraz.

Pokud jde o počítače, je možno v současnosti počítat s tím, že naprostá většina návštěvníků má displej (obrazovku) s rozlišením alespoň 1024x768 pixelů, případně širokoúhlé 1280x720 pixelů. U mobilních telefonů je situace poněkud méně přehledná. Návštěvník webu může mít k dispozici rozlišení pouhých 240x320 pixelů (starší telefony s OS Android), počítat je ale možno s průměrem 800x480 pixelů.

Této velikosti je třeba podřídit standardní rozložení webových stránek. Je vhodné, aby se úvodní stránka „vešla" na obrazovku tak, aby návštěvník nemusel posouvat obsahem do stran nebo nahoru a dolů. Obecně platí, že se rozlišení obrazovek postupně zvyšuje a je tedy možno pro webové stránky počítat se stále větší základní plochou. Jistým krokem zpět byl nástup chytrých telefonů a menších tabletů, které začínaly s menším rozlišením. Dnes již i tyto přístroje nabízejí relativně velké rozlišení, přesto je ale vhodné upravovat vzhled stránek tak, aby byly dobře čitelné i na malých displejích telefonů.

Zatímco dříve v designu webových stránek převládala fixní šířka, současné styly CSS umožňují dynamicky měnit vzhled stránky podle velikosti okna, ve kterém se zobrazuje. A tak díky CSS stejné stránky vypadají jinak v počítači a jinak v mobilním telefonu, s ohledem na specifika té které platformy.