Co je Konverzní poměr?

Konverzní poměr (v angličtině Coversion Rate) je procentuální vyjádření úspěšnosti dosahování konverzí (např. registrací pro zasílání newsletteru, vyplněním poptávkového formuláře nebo dokončením objednávky) na webových stránkách. Jde o pojem z oblasti e-commerce – obchodování na internetu. Konverzní poměr můžete snadno sledovat ve statistikách e-shopu pomocí bezplatného nástroje Google Analytics. Často se používá také synonymum pro tento pojem tzv. míra konverze.

Pro výpočet konverzního poměru lze použít jednoduchý vzorec:
konverzní poměr (%) = počet zkonvertovaných návštěvníků / počet všech návštěvníků * 100

Taktiky vedoucí ke zvýšení konverzního poměru: široká nabídka produktů, benefity, přehlednost webu, kvalitní design, reference atd.

Potřebujete pomoct s hledáním konverzí a měřením konverzního poměru na Vašem webu? Kontaktujte nás a určitě se domluvíme.