Co je Layout?

Layout (nebo lay out) je anglický výraz pro rozvržení prvků na webové stránce. Český ekvivalent tento pojem nemá, ale vychází z volného překladu – lay out – vyložit, rozložit. Občas se používá právě český, ale nepřesný pojem šablona.

Výsledkem dobrého layoutu je kvalitní a použitelná webová prezentace.

Dříve byl využíván především tabulkový layout, ve kterém byly grafické prvky a jejich rozmístění v neviditelné tabulce, často i ve větším počtu takových tabulek. Tento layout měl své nevýhody vzhledem k tomu, že v grafickém návrhu musel grafik počítat s rozložením prvků na stránce.

Dnes je tendence upouštět od tabulkového layoutu a využívá se „beztabulkového" layoutu, kdy grafika je od začátku oddělena a samostatně řešena a formátována pomocí kaskádových stylů a nabízí tedy grafikovi více možností a rychlejší načítání stránky. Mezi další výhody tzv. beztabulkového layoutu je menší objem kódu a lepší struktura. Význam má beztabulkový layout také v oblasti optimalizace pro vyhledávače. Samotná správa nebo redesign je pro tento typ layoutu snazší.

K dalším způsobům, jak vytvořit layout stránky je pomocí frames (rámy).