Co je W3C?

W3C je zkratka označující Mezinárodní webové konsorcium (z anglického World Wide Web Consortium). Jeho předsedou je jeho zakladatel Tim Berners-Lee, který v roce 1994 založil sdružení, jehož členy je několika stovek komerčních společností a akademických organizací po celém světě. Jejich společným cílem je vyvíjet webové standardy pro internet. Důvodem založení W3C byla tehdejší roztříštěnost standardů a často tedy i jejich vzájemná nefunkčnost. W3C směřuje k rozvoji internetu a vyvíjí v zájmu jeho dlouhodobého růstu protokoly, směrnice a vydává doporučení.

W3C má svá oddělení v patnácti různých oblastech po celém světě. W3C je také autorem XHTML, XML, CSS nebo DOM a mnoha dalších nástrojů kompatibilních pro všechny prohlížeče.

Tato oddělení vzájemně spolupracují. Mezi další činnosti W3C se řadí také propagace technologií konsorcia.