Co je USP?

Zkratka USP složená z anglických slov Unique Selling Proposition nebo Unique Selling Point se dá velmi volně přeložit jako „problém unikátního obchodu" nebo „jedinečný prodejní argument". Jedná se o pojem z oblasti marketingu a copywritingu definovaný Roserem Reevesem na začátku 40. let. USP vyjadřuje tedy unikátní definici značky, produktu atd., který je odlišný „lepší" od ostatních srovnatelných značek konkurence, právě proto se také někdy volně překládá jako „to, co má naše značka a ostatní ne". Je argumentem, proč si zvolit právě onu konkrétní značku, onen konkrétní výrobek nebo službu.

Základním rysem úspěšné USP by měla být stručná, ale výstižná informace o skutečných (nejlépe odlišujících se a jedinečných) vlastnostech značky, výrobku nebo služby. Právě v tom také tkví její obtížnost.