Co je Klíčové slovo?

Klíčové slovo neboli keyword má specifický význam především v marketingovém jazyce, v oblasti internetového marketingu.

Klíčová slova jsou takové výrazy, jednoslovné či víceslovné, které uživatelé vyhledávají na internetu pomocí fulltextového vyhledávače. Tím se urychlí hledání stránek, o které má uživatel zájem. Dnes patří mezi nejoblíbenější, a tím také nejznámější, vyhledávače Google a Seznam.
Význam klíčových slov a jejich správné využití je důležitým faktorem hodnocených v rámci SEO pro vyhledávače a pro pozice v nich.

Klíčová slova byla původně používána ve významu dnešních tagů, dnes se tímto pojmem myslí slovo či sousloví, které se v textu nejčastěji opakuje. Není výjimkou, že díky dnešním vyhledávačům, které nezohledňují jen hustotu použitých klíčových slov, mohou v tzv. SERP zobrazit i stránky, které ono klíčové slovo ani neobsahují.

Klíčová slova jsou také důležitá pro kvalitní copywriting i pro budování zpětných odkazů.

Výběr klíčových slov není jednoduchý. Rozborem slov a frází v rámci SEO, klíčových slov pro stanovení správné strategie internetového marketingu se zabývá analýza klíčových slov.

Analýza klíčových slov je marketingová metoda, která radí, doporučuje, ukazuje, na jaké výrazy, fráze se z hlediska atraktivity a zároveň konkurence marketingu zaměřit. Analýza by měla být základem pro každé kvalitní optimalizace pro vyhledávače v oblasti SEO.

Klíčová slova v meta tagu

Klíčová slova každé stránky by měla být současně obsažena ve speciálním meta tagu s názvem "keywords". Alespoň se to tak vždy doporučovalo, ale skutečný stav je již trochu jiný. Google veřejně oznámil, že na tento prvek nedává žádný důraz při řazení ve výsledcích vyhledávání. Na druhé straně je tu však stále vyhledávač Seznam, který je pravděpodobně stále podporuje. Ideální délka nebyla nikdy stanovena, ale vždy platí, že v meta keywords by měla být obsažena pouze slova, která se na stránce skutečně vyskytují.