Co je Kešování?

Kešování se dá přeložit do prostého jazyka jako ukládání souborů do mezipaměti prohlížeče s cílem efektivně zrychlit web. Díky tomuto procesu kešování se při první návštěvě webové stránky internetový prohlížeč stáhne a uloží různé prvky webu, kterými jsou např. obrázky, kaskádové styly atd. a při opakované návštěvě je opět využije. Kešování obsahu (často označeno jako caching) je metoda, která na základě požadavku na konkrétní data dokáže vzít jejich kopii, která je dostupnější.

Výsledkem je, že se všechny obrázky a soubory se nemusí znovu načítat z intenretu. Kešování je ve své podstatě tedy přesunutím opakovaně používaných částí webů (souborů) z pomalejšího zdroje na zdroj rychlejší načtením stránky a jejím uložením na disk počítače.

Cílem kešování je zrychlení načítání webových stránek, zvýšení rychlosti odezvy na ně a také snížení zátěže hardwaru.