Co je Open rate?

Open rate (anglicky otevřený kurz) je tedy v přeneseném slova smyslu ukazatel, který je nejvíce sledován zákazníky za účelem zjištění, jak úspěšná je jejich kampaň, kolik uživatelů si odeslaný email opravdu otevře a čte. Je tedy pojmem z oblasti email marketingu. Hodnoty open rate jsou udávány v procentech. Úskalím tohoto parametru je, že se hodnota připočte jen pokud si uživatel načetl obrázkyopen rate sleduje načtení obrázku.

Tato hodnota je nejčastěji sledována zákazníky. Zajímá je, kolik lidí si čte jejich kampaně. Open rate je měřen tak, že se sleduje načtení průhledného obrázku o velikosti jednoho pixelu, který se vloží do kampaně při jejím odesílání. Možná vás teď napadá, jaké je úskalí měření tohoto parametru. Ano, o tom, zda si váš zákazník kampaň otevřel, případně přečetl, se dozvíte pouze tehdy, pokud si načetl obrázky.

U reklamních kampaní, které obsahují čistě text, není tento parametr téměř měřitelný.

Podle velikosti databáze se hodnoty open rate pohybují mezi 10-50%. Jeho hodnota závisí na kvalitě obsahu, dobře zvolené reklamní kampani, ale také na mnoha jiných faktorech, kromě jiného i na technickém vybavení příjemců.