Co je WYSIWYG?

Název je zkratkou anglických slov What You See Is What You Get, což přeloženo znamená: „Co vidíte, to dostanete". Je pojmem z oblasti marketingu. WYSIWYG je způsob, jakým se editují dokumenty v počítači tak, že zobrazená verze dokumentu je vzhledově totožná s verzí vytištěnou např. na papíře. WYSIWYG tedy znamená, že hotové stránky jsou v konečné fázi zobrazovány v běžném internetovém prohlížeči přesně podle původního návrhu.

Jako příklad mimo internet je možné zmínit textový editor Microsoft Word nebo Libreoffice Writer, které v režimu WYSIWYG pracují.

Tento typ editorů má své výhody i nevýhody.

Výhodou je, že vzhledem k tomu, že se jedná o vizuální editory, při práci s nimi není potřebná znalost HTML a CSS. Právě z tohoto důvodu je WYSIWYG často využíváno např. v redakčních systémech. Tyto editory jsou ve své podstatě a ve způsobu ovládání podobné textovým editorům, (např. jako Word). Editory bývají součástí CMS systémů nebo se jedná o desktopové aplikace. Webové verze těchto editorů jsou obvykle vytvořené v JavaScriptu.

Nevýhodou je, že vzhledem k zaostávajícímu vývoji WYSIWYG oproti vývoji internetových prohlížečů může docházet ke špatnému generování HTML a toto se může projevit v přístupnosti webových stránek.