Co je XHTML?

XML (eXtensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk) je univerzální formátovací metajazyk, který umožňuje jednoduché vytváření vlastních jazyků. Definice jazyka je obsažena ve speciálním popisu DTD. Jedním z formátovacích jazyků definovaném nad XML je i XHTML, následník původního HTML.

XML samotný neobsahuje žádné předepsané elementy, má jen předepsanou strukturu a pravidla vytváření definic vlastních elementů. V případě splnění těchto podmínek je možné vytvořit si vlastní značkovací jazyk.

Jazyk XML se používá jako standardní prostředek pro výměnu dat mezi servery nebo u online aplikací mezi klientem a serverem. Využívají jej i mobilní aplikace pro výměnu dat s backend serverem.

Vzhled dokumentu je možné definovat pomocí speciálních šablon kaskádových stylů (XSL), které se připojují v hlavičce dokumentu XML.