Specifikace obecných částí díla

Specifikace obecných částí díla

Následující specifikace popisuje obecné části díla, které nejsou detailně rozepsány ve smlouvě o dílo. Dílem se zde rozumí samotný projekt, kterého se smlouva týká a bude realizován. Zhotovitel i Objednatel odpovídá stejným subjektům, jako ve smlouvě o dílo.

Typostránka

Jedná se o testovací obsahovou podstránku, která není součástí finálních stránek. Je tvořena za účelem znázornění typografie a rozvržení základních prvků webových stránek, jakou jsou nadpisy, odstavce, tabulky, obrázky, apod.

Kontakt / podstránka s kontaktem

Obsahová podstránka s kontaktními informacemi, mapou, případně kontaktním formulářem odesílajícím e-mail s vyplněnými údaji provozovateli stránek.

Základní redakční systém

Jedná se o variantu redakčního systému, pomocí něhož se části stránek spravují (konkrétně lze položky přidávat, upravovat a mazat). Pokud není stanoveno jinak, základní redakční systém umožňuje správu novinek, fotogaleri (alb a fotografií), menu, podstránek a souborů.

Neomezená multijazyčnost

Neomezenou multijazyčností se rozumí schopnost integrovat do systému více cizích jazyků na úrovni redakčního systému i prezentační části. V části redakčního systému se zobrazují české popisky, ale je umožněno spravovat jednotlivé moduly a záznamy ve všech nastavených jazycích. Cena nastavení každého dalšího jazyka se odvíjí od složitosti díla (počtu statických textů na tlačítkách, v grafických prvcích, apod.) a bude předem domluvena. V ceně není zajištěn překlad ze strany Zhotovitele.