Specifikace obecných částí díla

Specifikace obecných částí díla

Následující specifikace popisuje obecné části díla, které nejsou detailně rozepsány ve smlouvě o dílo. Dílem se zde rozumí samotný projekt, kterého se smlouva týká a bude realizován. Zhotovitel i Objednatel odpovídá stejným subjektům, jako ve smlouvě o dílo.

Typostránka

Jedná se o testovací obsahovou podstránku, která není součástí finálních stránek. Je tvořena za účelem znázornění typografie a rozvržení základních prvků webových stránek, jakou jsou nadpisy, odstavce, tabulky, obrázky, apod.

Kontakt / podstránka s kontaktem

Obsahová podstránka s kontaktními informacemi, mapou, případně kontaktním formulářem odesílajícím e-mail s vyplněnými údaji provozovateli stránek.

Základní redakční systém

Jedná se o variantu redakčního systému, pomocí něhož se části stránek spravují (konkrétně lze položky přidávat, upravovat a mazat). Pokud není stanoveno jinak, základní redakční systém umožňuje správu novinek, fotogaleri (alb a fotografií), menu, podstránek a souborů.

Neomezená multijazyčnost

Neomezenou multijazyčností se rozumí schopnost integrovat do systému více cizích jazyků na úrovni redakčního systému i prezentační části. V části redakčního systému se zobrazují české popisky, ale je umožněno spravovat jednotlivé moduly a záznamy ve všech nastavených jazycích. Cena nastavení každého dalšího jazyka se odvíjí od složitosti díla (počtu statických textů na tlačítkách, v grafických prvcích, apod.) a bude předem domluvena. V ceně není zajištěn překlad ze strany Zhotovitele.

Průběh tvorby webových stránek

Zajímalo Vás někdy, jak vlastně takový web vzniká? Co všechno za tím stojí, co vše je potřeba udělat? Tak právě pro Vás jsme vytvořili stručný průběh vývoje webu!

Slovníček

Jsou pro Vás některá technická slova nesrozumitelná? Zkuste náš slovníček internetových pojmů