Co je Skript?

Skript je série příkazů napsaná v některém z tzv. skriptovacích jazyků. Obvykle bývá uložen v souboru, ale může se sestavovat i dynamicky, například během zobrazování webové stránky. Skript pracuje podle algoritmu, který je v něm naprogramován.

Skripty se obecně dělí na ty na straně serveru a na straně klienta. Skripty na straně serveru jsou napsané v některém z vyšších programovacích jazyků (PHP, Python, Perl, C, nově i v JavaScriptu) a připravují dynamické webové stránky odesílané klientovi. Skript na straně klienta bývá obvykle vytvořen v JavaScriptu a zajišťuje ovládání webových stránek – kontroluje údaje zadané uživatelem, automaticky doplňuje údaje do formulářů nebo komunikuje se serverem v rámci technologie Ajax.