Co je Marketingový mix?

Marketingový mix je pojmem zahrnující metody internetové marketingové taktiky směřující k dosažení cíle (nástroje, postupy atd.). Jedná se o soubor vzájemně propojených a souvisejících úkolů a opatření, jež pomáhají uspokojovat požadavky zákazníků na jedné straně a firmě dosáhnout svých cílů na straně druhé.

Často se s tímto pojmem setkáváme v souvislosti s pojmem 4P – který označuje jasně definované složky marketingového mixu. Základním kamenem marketingového mixu je plánování internetové strategie. Ta je uskutečnitelná a úspěšná jen tehdy, pokud jsou vhodně zvolené jednotlivé složky marketingu – v první řadě propagace. Nejčastěji se jedná o propagaci prostřednictvím webové prezentace za použití online reklamy, PPC reklamy, affiliate marketingu apod. Otcem myšlenky marketingového mixu je Neil H. Borden, na kterého navázal E. Jerome McCarthy a koncipoval marketingový mix do dnešní podoby. Parametry mixu 4P se nastavují vždy až po provedení STP (segmentace, targetingu a positioning). V současném marketingu existují již další alternativy marketingového mixu – mix 4C a mix 3V.